Seminář o bezpečnosti

Seminář o bezpečnosti

Seminář o bezpečnosti na Ministerstvu vnitra v Praze se zabýval tématikou, jak bezpečně naplánovat eventy či sportovní akce. Hovořilo se o spoluprávci mezi pořadateli akce a Policií České republiky (plk. Ing. Antonín Kreml), požární prevencí (Ing. Roma Netušil), bezpečnostních kontrolách, či jak pracovat s návštěvníkem pod vlivem omamných a psychotropních látek (Petr Cejnar). Ačkoliv jsem už měla možnost pracovat během MS 2015 v ledním hokeji na „druhé straně barikády“, tak byl tento seminář velmi zajímavý a opět jsme se dozvěděla nové informace. Pokud jsem byla někde jen jako návštěvník akce nebo koncertu, neuvědomovala jsem si kolik času a lidí je zapotřebí k tomu, aby vše hladce fungovalo!